Eco certificering

logo-eco-garantie

ECOGARANTIE

Ecogarantie is een Belgisch label voor ecologische producten, opgericht in 2005. Het label kan onder meer teruggevonden worden op haarverzorging, styling & schoonmaakmiddelen

Het label garandeert dat de productie op een milieuvriendelijke wijze gebeurt en dat een deel van de ingrediënten afkomstig zijn uit de biologische landbouw.

Het label is verankerd in de Europese wetgeving. Het wordt beheerd door Probila-Unitrab, de Nationale Beroepsvereniging van Verwerkers en Verdelers van de Producten van de Biologische Landbouw. De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen.

**Milieu**
Ecogarantie is een milieulabel.

Bij de productie mag slechts een beperkt aantal additieven en verwerkingstechnieken worden gebruikt. Nanomaterialen zijn verboden. Het label hanteert strenge normen voor biologisch afbreekbaarheid van de producten en de toxiciteit voor het waterleven. Zo moet elk bedrijf zich ertoe engageren het waterverbruik en de waterzuivering in kaart te brengen en te evalueren. Ook heeft het een reeks van voorwaarden voor ecologisch verpakkingsmateriaal. Recipiënten uit PVC en andere chloorbevattende plastieksoorten zijn bijvoorbeeld verboden als verpakkingsmateriaal, behalve voor herbruikbare verpakkingen met statiegeld. Het bedrijf is verplicht te werken met groene stroom.

Er is een streng verbod op het gebruik van schadelijke stoffen en schadelijke productieprocessen: producten die afgeleid zijn van petroleum, zijn verboden. Bovendien is er een verbod op ggo’s.

Plantaardige en dierlijke ingrediënten van de producten die het label hanteren, moeten afkomstig zijn uit de biologische landbouw.

Er zijn evenwel geen criteria voor schadelijkheid van het leefmilieu of biologische afbreekbaarheid.

Het label biedt geen kwaliteitsgarantie voor het schoonmaakresultaat.

**Sociaal**
Ecogarantie is slechts gedeeltelijk een sociaal label.

De ingrediënten hoeven niet fair trade te zijn.

Wel is het aanbevolen dat de productie niet in strijd is met de mensenrechten en op een sociaal rechtvaardige manier gebeurt. Elk bedrijf met meer dan tien werknemers moet beschikken over een sociale regeling. Die regeling dient om hun rechten veilig te stellen, zonder discriminatie van leeftijd, geslacht, ras of geloofs- of meningsovertuiging.

**Dierenwelzijn**
Ecogarantie besteedt aandacht aan dierenwelzijn. De producten mogen niet getest worden op dieren.